«اولین کاری که می‌کنیم: همه وکلا را بکشیم»، مجید پوراستاد

۱- در صحنه‌ای از نمایشنامه «هنری ششم» (پارت دوم، آکت چهارم، صحنه دوم) اثر «ویلیام شکسپیر» (۱)، «جک اسپاد» که در صدد خلع شاه از تاج و تخت انگلستان است تا خود بر سریر سلطنت تکیه زند، همدست و مشاور

بیشتر بخوانید