امید امارات در مریخ، ناامیدی ایران در صف روغن نباتی و بنزین

موفقیت این طرح، ساخت و اجرای این پروژه بلندپروازنه در پنجاهمین سالگرد تاسیس کشور امارات متحده عربی دستاوردی بزرگ برای این کشور و مردم آن محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید