آقا اجازه! اینا ما رو زدند

واقعا اتفاقات عجیب و غریبی توی دنیا می افتد که اگر خودمان شاهدش نبودیم و یا در گذشته اتفاق افتاده بود و برایمان نقل میکردند هرگز باورمان نمیشد. یک نگاهی به هیکل نر خر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا بیاندازید،

بیشتر بخوانید