تعطیل کردن حرم پیام تلخی دارد

خبر آمده که میخواهند حرم حضرت معصومه را به دلیل شیوع کرونا ویروس ببندند. یعنی حالا که بیماری آمده و مردم بیش از هر وقت دیگر احتیاج دارند که به معصومین توسل کنند اینها میخواهند این راه علاج را هم

بیشتر بخوانید