ترور فعال پاکستانی حقوق بشر

الجزیره- کریمه بلوچ، ۳۷ ساله یکی از فعالان منطقه ناآرام بلوچستان در غرب پاکستان و از منتقدان دولت و ارتش پاکستان بود. او از سال ۲۰۱۵ و “از بیم جانش” در تورنتو کانادا در تبعید زندگی می‌کرد.  پلیس تورنتو روز

بیشتر بخوانید