سرباز واقعی ومیدان‌دار جنگ با آمریکا؛ خوک زادگان شمخانی!

فرزند سرباز واقعی ومیدان‌دار جنگ با آمریکا، گرین کارت همان کشور در حال جنگ با ما را دارد. بعلاوه مختصر برج سازی و کشتی داری.. این سرباز واقعی بدرستی آبروی خود وخانواده را فدا کرده است  البته به علاوه آبروی

بیشتر بخوانید