تظاهرات سراسری ضد دولتی در لبنان و حضور آرتش در خیابان ها – جمعه June 12 (کلیپ های کوتاه)

تظاهرات ضد دولتی در لبنان که به دنبال همه گیری کرونا متوقف شده بود از چند شب پیش از سر گرفته شد و روز جمعه به سراسر این کشور گسترش پیدا کرده. نیروهای سرکوب و آرتش در خیابان ها حضور

بیشتر بخوانید