در سکوت خبری رسانه های غربی: 3/5 میلیارد دلار به آخوندا داده شد

روزنامه کیهان شریعتمداری از خوشحالی دارد تلف می شود. کیهان خبر داد سه و نیم میلیارد دلار از پول ها آزاد شد اما نگفت از کجا و یا چگونه و بدستور چه کسی. لینکش اینجاست. بالاخره اسلیپی جو کوتاه آمد

بیشتر بخوانید