فیلم غم انگیز زباله خواری یک مرد جوان

صحنه غذا خوردن مردی میانسال، در یک خیابان و زیر نگاه رهگذران،‌ بر سر یک کیسه زباله پسماند غذایی نشسته و با حرص و ولعی که گرسنگی روزهایش را نمایان می‌کند، از مواد غذایی دور ریز درون کیسه زباله، برای خودش لقمه می‌سازد.

بیشتر بخوانید