مراسم رونمایی از بنای یادبود سقوط هواپیمای اوکراینی در فرودگاه کیف (ویدئو کوتاه)؛ اوکراین خواهان مجازات “همه” مسببین است

مراسم رونمایی از بنای یادبود سقوط هواپیمای اوکراینی در فرودگاه کیف (ویدئو کوتاه)؛ اوکراین خواهان مجازات “همه” مسببین است

بیشتر بخوانید