دو مقاله در یک صفحه از سایت دویچه وله فارسی؛ از گیربوکس تا ماهواره!

دو مقاله زیر هر دو از صفحه مشترک دانش و فن آوری دویچه وله آورده شده (مقاله اول در بالای صفحه و مقاله دوم در پایین صفحه) من نمیفهمم کشوری که بعد از ۵۸ سال تولید اتومبیل هنوز نمیتونه گیربوکس

بیشتر بخوانید