آیا با آغاز سال ۱۴۰۱ وارد سده (قرن) جدید می‌شویم؟ مهرداد آهن‌خواه

گویا نیوز– خیر، پارسال وارد سده‌ی جدید شدیم. این که ادعا می‌شود با پایان سال ۱۴۰۰ وارد قرن جدید می‌شویم، اشتباهی است که بدون توجه به تناقض آن تکرار می‌شود. اما تناقض در کجاست؟ وقتی کسی به دنیا می‌آید، از

بیشتر بخوانید