چهار واقعه مهم تاریخی که در ۲۸ اکتبر اتفاق افتاد

1922: موسولینی در ایتالیا به قدرت رسیدپادشاه ویکتور امانوئل سوم قدرت را به موسولینی واگذار کرد که از حمایت ارتش برخوردار بود. 1948: ادامه اعدام محکومان جنایات جنگی توسط ارتش آمریکابا اعدام 9 آلمانی دیگر که به جرایم جنگی محکوم

بیشتر بخوانید