فوریه؛ ماه تاریخ سیاه (Black History Month)

“ماه تاریخ سیاه” (Black History Month) یک جشن سالانه برای بزرگداشت دستاوردهای آفریقایی-آمریکایی ها و شناخت نقش مهم آنها در تاریخ ایالات متحده است.

بیشتر بخوانید