تظاهرات No Justice – No Peace در خارج از آمریکا (کلیپ های کوتاه)

تبریک به روسفیل ها, چاینوفیل و اسلاموفیل های که به دلیل نبود مشکل نژاد پرستی و تبعیض در روسیه, چین و جمهوری اسلامی حتا یک تظاهرات اینچنینی هم در اینگونه کشور ها نبوده. خدا سایه پوتین و جی پینک رو

بیشتر بخوانید