تاریخچه مجله فکاهی شارلی اِبدو (Charlie Hebdo)

شارلی اِبدو مجلهٔ فکاهی چپ‌گرای فرانسوی است. درونمایه این مجله لحنی انتقادی دارد و خط مشی اعلام شده آن فعالیت‌های ضد نژادپرستی است. نگارش‌های این مجله شامل نقد و تمسخر کاتولیک فرانسه، یهودیت در فرانسه (از جمله هولوکاست)، اسلام در فرانسه، سیاست و حتی فرهنگ عامهٔ فرانسه می‌شود.

بیشتر بخوانید