خبر فوری: حمله موشکی به مرکز هسته ای اسرائیل

یک سایت اسرائیلی خبر از شلیک موشک از خاک سوریه به سمت نیروگاه هسته ای دیمونا اسرائیل داده، همچنین گفته شده که پدافند گنبد آهنین توانسته موشکها را رهگیری و منهدم کند. بدین ترتیب خسارتی نداشته است.

بیشتر بخوانید