انساندوستی یک شرکت امریکایی

در  خبرها خوانیدیم که هکرهای رژیم اسلامی و چینی قصد داشتند به دستاوردهای آزمایشگاهی شرکت آمریکایی گیلیاد ساینسز که در آستانه ساخت واکسن کروناست دسترسی پیدا کنند و آنها را به سرقت ببرند. اما امروز اعلام شد که این شرکت

بیشتر بخوانید