1.4 میلیارد یورو برای برای واکسیناسیون 60 میلیون نفر تامین کنید

طبق گفته اپیدمیولوژیست های معتبر (منجمله دکتر فاوچی) برای موثر بودن واکسن کرونا هر جامعه ای باید بین ۷۰ تا ۷۵ درصد افراد را واکسینه کند تا Herd Immunity در آن جمع ایجاد شود. در خبرها بود که بانک مرکزی

بیشتر بخوانید