نسخه کامل مصاحبه‌ رضا پهلوی به زبان فرانسه با شبکه i24 با زیرنویس فارسی (۲۷ دقیقه)

من بطور فزاینده‌ای گزارش‌ها و پیام‌هایی دریافت می‌کنم که ارتشی‌ها یا اعضای سپاه پاسداران می‌خواهند به مردم بپیوندند و در آینده‌ای متفاوت سهم داشته باشند و از رژیمی که به هیچ وجه دیگر اعتبار ندارد دفاع کنند.

بیشتر بخوانید