تنفر عمومی از بی بی سی

بی بی سی فارسی هم مثل جمهوری اسلامی است. آخوندها خودشان بهتر از هرکس می دانند که چقدر مورد نفرت عمومی هستند اما اصلا به روی خودشان نمی آورند و به چپاول و جنایاتشان ادامه میدهند.

بیشتر بخوانید