دکتر علینقی مشایخی؛ موسس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

علینقی مشایخی (متولد ۱۳۲۷ در خمین) استاد مدیریتدانشگاه صنعتی شریف، دانش‌آموخته دانشگاه MIT و رئیس انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌هاست. او در سال ۱۳۷۸ با کمک وزارت صنایع و سازمان برنامه دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف را تأسیس کرد. علینقی مشایخی در خمین متولد شد و تا کلاس نهم

بیشتر بخوانید