تجهیز دفاع هوایی اسرائیل به سیستم لیزری ضد موشک Skyguard (کلیپ کوتاه انگلیسی)

Skyguard ساخت کارخانه Northrop Grumman میباشد.هزینه ناچیز و دقت بالا از مشخصات این سیستم است.Skyguard به David’s Sling و Arrow که سیستمهای دیگر تشکیل دهنده گنبد آهنین هستند اضافه شده.

بیشتر بخوانید