The National Interest: رضا پهلوی می تواند حاکم بعدی -یا شاه ایران- باشد (ترجمه)

فشارهای گسترده اقتصادی و سیاسی که اکنون ایالات متحده بر ایران اعمال میکند می تواند به سقوط رژیم کنونی ایران منجر شود. چنین حالتی یک سؤال اساسی برای سیاست گذاران ایجاد می کند: پس از آن چه می شود؟

بیشتر بخوانید